Tài trợ đặc biệt


Function as a Service Platform and Library
The fastest way to share code

Gần gũi

Bạn đã biết HTML, CSS và JavaScript? Hãy đọc hướng dẫn và bắt đầu lập trình ứng dụng một cách nhanh chóng với Vue.js!

Đa năng

Một hệ sinh thái linh hoạt với các thành phần từ căn bản đến nâng cao, từ một thư viện đơn giản đến một framework đầy đủ tính năng.

Mạnh mẽ

Chỉ 20KB minify+gzip
Xử lí cực nhanh với Virtual DOM
Tối ưu dễ dàng

Tài trợ trên Patreon
Trở thành nhà tài trợ!

Nhà tài trợ trên OpenCollective

Bạch kim

Vàng