TodoMVC

Đây là một ví dụ TodoMVC chỉ gói gọn trong 120 dòng JavaScript (không tính comment và những dòng trống).

Lưu ý nếu trình duyệt chặn dữ liệu hoặc cookie của bên thứ 3, ví dụ này sẽ không chạy vì không thể lưu vào localStorage từ JSFiddle. Bạn sẽ xem phải xem trực tiếp trên JSFiddle bằng cách bấm vào Edit in JSFiddle